IT podpora a outsourcing

IT Podpora


V rámci služeb Service Desk využíváme naši dlouholetou zkušenost se zjednodušováním celého procesního řízení a workflow incidentů získanou díky práci s osobami se sníženou pracovní schopností. Náš vlastní nástroj je příkladem takového zjednodušení, jednoduše napojitelný na jiná softwarová řešení SD, umístěný v cloudovém prostředí se snadno změnitelnými návaznostmi kompletního workflow dle ITIL standardů.Modul catch dispatch


Prvním modulem jenž nabízíme našim zákazníkům je jednoduchá služba catch & dispatch. V rámci této služby naši operátoři přijmou hovor, mail či automaticky zpracovaný požadavek a dle jasné matice řízení jej předají na správnou řešitelskou skupinu zadavatele. Pro tuto službu využíváme osob se sníženou pracovní schopností. Tento modul je nabízen pouze v českém jazyce.

 

První úroveň IT podpory


V případě požadavku na vyšší funkčnost služeb Service Desk včetně garantovaných parametrů typu „first call resolution rate“, „pick-up time“ či jiných ITILem definovaných KPI poskytujeme rozšířenou službu Service Desk za pomoci spojení prvního modulu catch & dispatch a přidaného týmu první úrovně podpory s vyšší technickou znalostí a schopností samostatného řešení požadavků zadavatele. Pro tuto službu využíváme kombinovaný tým včetně jistého procentuálního zastoupení osob se sníženou pracovní schopností. Kombinovaný modul je nabízený v českém, německém a anglickém jazyce.

 

Druhá úroveň IT podpory


Maximální úrovní poskytovanou naší společností v rámci služeb Service Desk je kombinace předchozích dvou modulů s posledním modulem druhé úrovně podpory zahrnujícím navíc IT Systémové administrátory a Specialisty. Pro tuto službu využíváme kombinovaný tým včetně jistého procentuálního zastoupení osob se sníženou pracovní schopností. Kombinovaný modul je nabízený v českém a anglickém jazyce.

Outsourcing


Naše společnost se rovněž věnuje selektivnímu IT outsourcingu nekritických služeb našich zákazníků. Ať již se jedná o správu infrastruktury, podporu koncových uživatelů přímo u zákazníka či vývoj a správu aplikačního prostředí, jsme schopni nabídnout cenově výhodné podmínky při zachování efektivity současného provozu.


Často diskutovaným tématem je skutečná efektivita a finanční přínosnost outsourcingu lidských zdrojů či procesů. Naše společnost věří, že jsme schopni snadno zákazníkovi spočítat finanční benefit takového přístupu, ať již se jedná o úspory v přímých nákladech na zaměstnance (kompletní daňové odvody, odstupné dle kolektivních smluv, neefektivní procesy a přezaměstnanost) tak i v těch nepřímých (daňové úlevy díky našemu statusu chráněné dílny, vyčlenění neklíčových částí podnikání společnosti).

Z důvodů komplexnosti tohoto tématu jej zde nebudeme dále rozebírat, pro bližší info neváhejte kontaktovat našeho obchodníka ať již napřímo či pomocí kontaktního formuláře.

Klientská reklama zdarma

Banner

Rychlé kontakty

Máte-li nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat!

Zkušenosti našich zákazníků? Skvělé!


Zkušenosti zákazníků