Náhradní plnění

Náhradní plnění


Náhradní plnění prošlo od začátku roku 2012 legislativními změnami.

Náhradní plnění (NP) označuje možnost, jak se firmy s více než 25 zaměstnanci mohou podílet na zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením). A to prostřednictvím odběru zboží nebo služeb v určité hodnotě od těch poskytovatelů NP, kteří sami přímo zaměstnávají více než 50 % OZP. Poskytování NP bude v následujících letech zákonem blíže specifikováno, aby nedocházelo k jeho nelegálnímu zneužívání.

Připravili jsme pro Vás stručný přehled, čeho se nejpodstatnější změny týkají.Legislativní pravidla novelizace 2012


Od 1. ledna 2012 platí zejména tato výrazná změna. Objem výrobků a služeb či zadaných zakázek, které dodavatelé mohou poskytovat v rámci náhradního plnění, je nově omezen. Poskytovatelé NP mohou za jeden rok dodávat zakázky formou náhradního plnění v maximální výši 36násobku průměrné měsíční mzdy (za I. až III. čtvrtletí předchozího kalendářního roku v ČR) za každou OZP, kterou poskytovatel NP zaměstnává. O zakázkách, službách a výrobcích v režimu náhradního plnění jsou poskytovatelé povinni vést evidenci obsahující identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků či služeb bez DPH.

To pro zákazníky znamená jediné – sjednat si odběr náhradního plnění co nejdříve, protože po vyčerpání tohoto limitu již společnosti nebudou moci náhradní plnění poskytovat. Každý zaměstnavatel ve firmě 25+ by tak poté neměl jinou možnost, jak splnit povinný podíl než zaplatit státu určenou částku bez vlastního užitku.

Podílet se na zaměstnávání OZP musí i instituce, jejímž zřizovatelem je stát. Dá se tedy očekávat zvýšená poptávka po náhradním plnění. Rovněž byl upraven finanční příspěvek na zřízení nového pracovního místa nebo na úhradu provozních nákladů již existujících pracovních míst pro OZP. Kategorie osob zdravotně znevýhodněných z rozhodnutí vlády pozbyla platnosti a došlo ke sloučení chráněných dílen s chráněnými pracovními místy.Náhradní plnění 2013


Pro rok 2013 se v zásadě nic nemění. Je stanoven maximální roční limit v poskytování náhradního plnění 2013 (tedy 36 x 24 408 = 878 688 Kč / za služby-zakázky-výroby a zaměstnávání 1 OZP). Záleží tedy také na tom, kolik zaměstnanců se zdravotním postižením poskytovatel zaměstnává. Po překročení stanoveného limitu již nebudou moci prodávat zboží a služby pro náhradní plnění. Úpravami z roku 2012 může dojít k rychlému vyčerpání zboží a služeb určených pro náhradní plnění a mnohým firmám tak nezbude nic jiného, než odvést peníze do státního rozpočtu.


Pravidla pro náhradní plnění 2013

Jak co nejlépe a nejúčinněji splnit povinný podíl? Tuto otázku možná každoročně řeší mnoho zaměstnavatelů, kteří mají pod svými křídly 25 zaměstnanců a více, protože právě jich se týká tato zákonná povinnost, která se váže k zaměstnávání OZP (osob zdravotně postižených).


Možnosti plnění povinného podílu OZP zaměstnanců

Zákon dává těmto zaměstnavatelům na výběr až ze čtyř možností, jak splnit povinný podíl OZP, který činí 4 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců (1 OZP z 25 osob).

a) zaměstnat OZP napřímo - tj. vytvořit chráněná pracovní místa
b) odebrat služby či výrobky od firem, které zaměstnávají více jak 50 % OZP, nebo jim zadat zakázky
    - v hodnotě 7 x měsíční mzda za I.-III. Q 2013 / 1 OZP v povinném podílu
c) odvodem do státního rozpočtu
   - v hodnotě 2,5 x měsíční mzda za I.-III. Q 2013 / 1 OZP v povinném podílu
d) vzájemnou kombinací výše uvedených způsobů

K těm horším variantám patří odvod peněz do státu. Možná je to pohodlné a pro někoho i bezstarostné, jen tak odevzdat peníze do státní pokladny. Ale odevzdáte je bez užitku pro svou firmu a ani nevíte, jak s nimi stát naloží. Přímo zaměstnat OZP je jistě dobrá volba, ale co když to z jakéhokoliv důvodu nejde?

Pak přichází v úvahu další možnost, a to oslovit firmy, které podporují zaměstnávání OZP a zaměstnávání invalidních důchodců a mohou své výrobky či služby nabízet v rámci náhradního plnění. Je to jedinečné řešení, jak získat praktické a užitečné služby, podpořit OZP v uplatnění na trhu práce, ale hlavně splnit zákonem daný povinný podíl.

Klientská reklama zdarma

Banner

Rychlé kontakty

Máte-li nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat!

Zkušenosti našich zákazníků? Skvělé!


Zkušenosti zákazníků