Náhradní plnění pro firmy 2018

Partneři náhradního plnění

Jsme poskytovateli Náhradního plnění

Náhradní plnění se vztahuje na veškeré služby, nabízené naší společností. Ceny se ve vztahu k náhradnímu plnění nemění. Při objednání našich služeb prosíme o upozornění, že budete uplatňovat náhradní plnění. Podpoříte tak zaměstnávání OZP.

K faktuře, kterou vystaví naše společnost, je na vaši žádost připojeno čestné prohlášení, kde je uvedeno, že naše společnost splňuje podmínky podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81 a může poskytovat náhradní plnění ve smyslu tohoto zákona. Zároveň je uveden i průměrný přepočtený počet námi zaměstnaných invalidních pracovníků.

Nabízíme:

 • aktivní telemarketing

  • sjednávání schůzek

  • akvizice nových zákazníků

  • průzkum trhu

 • pasivní telemarketing

  • služby zákazníkům

  • infolinky a helpdesk

  • objednávkové linky

 • kompletní služby našeho call centra

 • vedení administrativy a backoffice

 • IT podporu a outsourcing

Jak co nejlépe a nejúčinněji splnit povinný podíl? Tuto otázku možná každoročně řeší mnoho zaměstnavatelů, kteří mají pod svými křídly 25 zaměstnanců a více, protože právě jich se týká tato zákonná povinnost, která se váže k zaměstnávání OZP (osob zdravotně postižených).

Možnosti plnění povinného podílu OZP zaměstnanců

Zákon dává těmto zaměstnavatelům 4 možnosti, jak splnit povinný podíl OZP, který činí 4 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců (1 OZP z 25 osob).

a) zaměstnat OZP napřímo - tj. vytvořit chráněná pracovní místa
b) odebrat služby či výrobky od firem, které zaměstnávají více jak 50 % OZP, nebo jim zadat zakázky
    - v hodnotě 7 x měsíční mzda za I. - III. Q daného roku / 1 OZP v povinném podílu
c) odvodem do státního rozpočtu
   - v hodnotě 2,5 x měsíční mzda za I. - III. Q daného roku / 1 OZP v povinném podílu
d) vzájemnou kombinací výše uvedených způsobů

Jak splnit povinný podíl odebráním služeb

Náhradní plnění je tedy odběr výrobků, služeb nebo zadávání zakázek společnostem s více jak 50% podílem OZP zaměstnancům. Využít NP má dvě výhody. Splníte státem zadanou povinnost o zaměstnávání OZP a současně zlepšíte funkčnost vaší firmy i nabízené služby. Odeberte služby pro náhradní plnění s dostatečným předstihem.

K těm horším variantám patří odvod peněz státu. Možná je to pohodlné a pro někoho i bez starostí, jen tak odevzdat peníze do státní pokladny. Odevzdáte je ale zcela bez užitku pro svou firmu a ani nevíte, jak s nimi stát naloží. Přímo zaměstnat OZP je jistě dobrá volba, ale co když to z jakéhokoliv důvodu nejde?

Oslovte společnost Axxel a zajistěte si Náhradní plnění

Pak přichází v úvahu další možnost, a to oslovit firmy, které podporují zaměstnávání OZP a zaměstnávání invalidních důchodců a mohou své výrobky či služby nabízet v rámci Náhradního plnění. Je to jedinečné řešení, jak získat praktické a užitečné služby, podpořit OZP v uplatnění na trhu práce, ale hlavně splnit zákonem daný povinný podíl.

Napište nám


Potřebujete služby profesionálního call centra, chybí vám asistentka na telefonu, nebo nestíháte svou administrativu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím jednoduchého formuláře.