Jak udělat průzkum trhu

Pokud se snažíte získat pro své služby či produkty nové klienty, je dobré si udělat průzkum trhu. Pro shromažďování informací o potenciálních zákaznících lze využít mnoho informačních zdrojů a technik. Častou technikou je sběr dat pomocí primárního a sekundárního výzkumu trhu.

Každá společnost se snaží rozšiřovat svůj prodej, zvyšovat zisk a získávat nové klienty. Můžete také zjistit, jaká je aktuální situace s vaší konkurencí, jak přemýšlejí vaši zákazníci, zda máte šanci uspět s novým obchodem v určitém regionu a spoustu dalších věcí. Možná máte spoustu dalších otázek, na které je dobré si udělat průzkum trhu. V dnešní době je zatím větším problémem prodat než vyrobit, i když i to se může změnit, protože lidí, co chtějí a umí dělat rukama, razantně ubývá. Proto je zatím průzkum trhu jedním ze základních cest k úspěšnému podnikání. Marketingový výzkum vám umožní segmentaci trhu. Prvotním cílem průzkumu trhu je získat odpovědi na podobný typ otázek, jako jsou:

 • Bude o naši nabídku vůbec zájem?

 • Jaká je výše akceptovatelné ceny?

 • Jaké máme zvolit a nabídnout benefity?

 • Jaká mají potenciální zákazníci očekávání?

 • Kde doposud potencionální klienti nakupovali?

 • Jsou v místě nákupu spokojeni?

 • Jaké jim byly nabídnuty benefity během jejich dosavadních nákupů?

 • Co je třeba udělat, aby potencionální klient naši nabídku využil?

 • Jakým způsobem a kde lze oslovit potencionální klienty?

Primární výzkum trhu

Primární výzkum trhu je založen přímo na práci v terénu a na přímém kontaktu s potenciálními zákazníky. V dnešní době se také ve velké míře využívá telemarketing. Marketingový průzkum trhu vám může zajistit profesionální call centrum a vyškolené virtuální operátorky a online asistentky. Pokud si necháte udělat kvalitní průzkum trhu, získáte nesporné výhody:

 • Získáte výsledky pozorování chování zákazníků.

 • Během telefonického dotazování zjistíte potřeby zákazníků i jejich spokojenost.

 • Lze také použít vyplňování dotazníků, zasílání emailů a propojit se SMS.

 • Vhodnou pomůckou je i nákupní experiment v podobě modelové situace prodeje nebo nákupu vzorku nového produktu ve specializované prodejně.

Co lze použít během průzkumu

Pokud zvolíte telemarketing a formu telefonického dotazování, budete pracovat s informacemi, které jsou běžně k dispozici. Mohou pocházet z veřejných zdrojů, jako jsou noviny, časopisy, katalogy, prospekty, internet a další veřejnoprávní média. Lze také použít vnitrofiremní informace, kde zjišťujeme, kolik zákazníků u nás nakupuje, co nakupují, které jsou nejoblíbenější výrobky, produkty a služby, o co je největší zájem, jak jsou spokojení klienti s naší nabídkou a po čem touží.

Výstup z kampaně

Informace je pak třeba utřídit, zpracovat a následně vyhodnotit. Lze odhadnout změny ve spotřebě, sledovat výkyvy v prodeji během různých období v roce, tržní životnost výrobků, ale i účinnost propagace, pracovat s přehledy cen i škálou nabízených produktů a služeb. Menší rozsah rozborů a prognóz může zvládnout v menších společnostech jedinec nebo tým. Hlubší a odborné analýzy vám lépe zpracují odborné společnosti a zkušená call centra.

Průzkum trhu formou pozorování

Forma pozorování je nejjednodušší a finančně nejméně náročná forma průzkumu. Spočívá primárně v průběžném sledování chování spotřebitelů vzhledem k danému výrobku nebo službě. Sledují se zejména jejich názory, komentáře, reference, reakce a následné nákupy. Průzkumy se dají provádět plošně, v místě bydliště, ve městě či regionu, ale i v rámci zvolené prodejny, na veletrhu, akci a podobně. Výhodou metody pozorování pro výzkum trhu je průběžné přímé získávání faktů. Nejde jen o zprostředkované názory. Osobním či individuálním přístupem pomocí telefonického dotazování lze odstranit zaujatost prověřovaných zákazníků.

Jak připravit dotazník pro průzkum trhu

Dotazník průzkumu trhu musí být pečlivě navržen tak, aby získal relevantní data pro vaše následná obchodní rozhodnutí. Měl by obsahovat otázky, které jsou přímé a snadno pochopitelné, a zároveň musí být dostatečně komplexní, aby pokryl všechny aspekty zkoumaného tématu.

Využití dotazníků v průzkumech trhu

Dotazníky jsou klíčovým nástrojem pro získávání kvantitativních dat v průzkumech trhu. Dobře strukturovaný dotazník umožňuje získat odpovědi od širokého spektra respondentů, což vede k objektivnějším a akčním výsledkům.

Metody průzkumu trhu

Existují různé metody průzkumu trhu, od kvalitativních rozhovorů a skupinových diskusí po kvantitativní online dotazníky a analytické nástroje. Výběr správné metody závisí na vašich specifických cílech a na typu informací, které potřebujete získat.

Jak efektivně využít metody průzkumu trhu

Pro maximalizaci efektivity vašeho průzkumu trhu je důležité kombinovat různé metody. Například můžete začít s kvalitativním průzkumem pro hlubší pochopení motivací zákazníků a následně použít kvantitativní dotazníky pro získání širších dat.

Závěr a vyhodnocení průzkumu trhu

Po shromáždění dat je klíčové provést důkladnou analýzu a interpretaci získaných informací. Výsledky průzkumu trhu by měly být prezentovány způsobem, který podporuje rozhodovací procesy a strategické plánování vaší firmy.