nabidka@axxel.cz +420234697732

Jak udělat průzkum trhu

Pokud se snažíte získat pro své služby či produkty nové klienty, je dobré si udělat průzkum trhu. Pro shromažďování informací o potenciálních zákaznících lze využít mnoho informačních zdrojů a technik. Častou technikou je sběr dat pomocí primárního a sekundárního výzkumu trhu.

Každá společnost se snaží rozšiřovat svůj prodej, zvyšovat zisk a získávat nové klienty. Můžete také zjistit, jaká je aktuální situace s vaší konkurencí, jak přemýšlejí vaši zákazníci, zda máte šanci uspět s novým obchodem v určitém regionu a spoustu dalších věcí. Možná máte spoustu dalších otázek, na které je dobré si udělat průzkum trhu. V dnešní době je zatím větším problémem prodat než vyrobit, i když i to se může změnit, protože lidí, co chtějí a umí dělat rukama, razantně ubývá. Proto je zatím průzkum trhu jedním ze základních cest k úspěšnému podnikání. Marketingový výzkum vám umožní segmentaci trhu. Prvotním cílem průzkumu trhu je získat odpovědi na podobný typ otázek, jako jsou:

 • Bude o naši nabídku vůbec zájem?

 • Jaká je výše akceptovatelné ceny?

 • Jaké máme zvolit a nabídnout benefity?

 • Jaká mají potenciální zákazníci očekávání?

 • Kde doposud potencionální klienti nakupovali?

 • Jsou v místě nákupu spokojeni?

 • Jaké jim byly nabídnuty benefity během jejich dosavadních nákupů?

 • Co je třeba udělat, aby potencionální klient naši nabídku využil?

 • Jakým způsobem a kde lze oslovit potencionální klienty?

Primární výzkum trhu

Primární výzkum trhu je založen přímo na práci v terénu a na přímém kontaktu s potenciálními zákazníky. V dnešní době se také ve velké míře využívá telemarketing. Marketingový průzkum trhu vám může zajistit profesionální call centrum a vyškolené virtuální operátorky a online asistentky. Pokud si necháte udělat kvalitní průzkum trhu, získáte nesporné výhody:

 • Získáte výsledky pozorování chování zákazníků.

 • Během telefonického dotazování zjistíte potřeby zákazníků i jejich spokojenost.

 • Lze také použít vyplňování dotazníků, zasílání emailů a propojit se SMS.

 • Vhodnou pomůckou je i nákupní experiment v podobě modelové situace prodeje nebo nákupu vzorku nového produktu ve specializované prodejně.

Co lze použít během průzkumu

Pokud zvolíte telemarketing a formu telefonického dotazování, budete pracovat s informacemi, které jsou běžně k dispozici. Mohou pocházet z veřejných zdrojů, jako jsou noviny, časopisy, katalogy, prospekty, internet a další veřejnoprávní média. Lze také použít vnitrofiremní informace, kde zjišťujeme, kolik zákazníků u nás nakupuje, co nakupují, které jsou nejoblíbenější výrobky, produkty a služby, o co je největší zájem, jak jsou spokojení klienti s naší nabídkou a po čem touží.

Výstup z kampaně

Informace je pak třeba utřídit, zpracovat a následně vyhodnotit. Lze odhadnout změny ve spotřebě, sledovat výkyvy v prodeji během různých období v roce, tržní životnost výrobků, ale i účinnost propagace, pracovat s přehledy cen i škálou nabízených produktů a služeb. Menší rozsah rozborů a prognóz může zvládnout v menších společnostech jedinec nebo tým. Hlubší a odborné analýzy vám lépe zpracují odborné společnosti a zkušená call centra.

Průzkum trhu formou pozorování

Forma pozorování je nejjednodušší a finančně nejméně náročná forma průzkumu. Spočívá primárně v průběžném sledování chování spotřebitelů vzhledem k danému výrobku nebo službě. Sledují se zejména jejich názory, komentáře, reference, reakce a následné nákupy. Průzkumy se dají provádět plošně, v místě bydliště, ve městě či regionu, ale i v rámci zvolené prodejny, na veletrhu, akci a podobně. Výhodou metody pozorování pro výzkum trhu je průběžné přímé získávání faktů. Nejde jen o zprostředkované názory. Osobním či individuálním přístupem pomocí telefonického dotazování lze odstranit zaujatost prověřovaných zákazníků.