nabidka@axxel.cz +420234697732

Jaké výhody přináší telemarketing

Telemarketing zahrnuje celou škálu oblastí a odnoží, které může obsahovat. Telemarketing se stává velkým hitem pro svoje úspěšné výsledky. Podívejte se na souhrn výhod telemarketingu.

Profesionální call centra v dnešní době nabízejí stále lepší služby. Už dávno nejsou služby telemarketingu jen o tom, že by na daná telefonní čísla volali jen nezkušení studenti a uživatelé. Nejvyspělejší call centra dnes pracují opravdu velmi profesionálně a mohou vám tak nabídnout opravdu špičkové služby v této oblasti. Jejich jedinečnost tkví v získání podpory zkušených koučů, následném vyhodnocování hovorů a poskytování efektivních call scriptů.

Vysoká míra úspěšnosti call centra

Moderní a kvalitní call centra jsou propojena zejména s vysokou mírou úspěšnosti. Pokud jde o poměr volaných čísel a poměr prodaných služeb či produktů, výsledek je opravdu velmi dobrý.  Nástroje telemarketingu jsou v dnešní době velmi efektivní cestou, jak moci úspěšně prodávat s použitím optimálních nákladů, které jsou navíc i zpětně velmi dobře měřitelné.

Přidaná hodnota

Zkušení zaměstnanci dnešních profesionálních call center jsou přidanou hodnotou, kterou vám nabízí právě telemarketing. Využívají úspěšnost v podobě osobního kontaktu. Nesnaží se volaného klienta agresivními metodami přesvědčit k nákupu služby či produktu. Jde o možnost s danou osobou osobně promluvit, srozumitelně jí vysvětlit přednosti nabídky, odpovědět na veškeré dotazy a navíc umět doporučit to nejlepší možné řešení na základě zjištění skutečných potřeb. To je hlavní výhodou telemarketingu oproti neosobnímu internetovému prodeji. Aktivní telemarketing je oslovování potencionálních klientů. Pasivní telemarketing vede ke zlepšení poskytování služeb těm stávajícím ve formě HelpDesku, navolávání schůzek či podávání informací.

Ušetření nákladů

Využití služeb profesionálního call centra navíc nemusí znamenat vysoké náklady. Obvykle se ceny služby odvíjejí přímo od vašich požadavků a stanovených cílů. Navíc je možné využít i služeb stanovených na základě paušálního odměňování. To v praxi znamená, že call centrum bude mít nakonec odměnu stanovenou hlavně z prodaného produktu nebo služby. Výsledkem je to, že se vám zvolený postup vždy vyplatí. Výše provize je stanovena nižší než výše vaší marže. Pokud je pravidelně dosahováno dobrých výsledků, je to výhodné pro obě strany. Vy máte jistotu, že nikdy neproděláte a úspěšné call centrum si může zajímavým způsobem vydělat.

Možnost dobrého zacílení

Dnešní profesionální call centra mají své databáze, v rámci kterých mohou volat, nebo využijí tu vaši. Je možné dobře zacílit formu volání. Jsou tu možnosti volat mužům či ženám, různým věkovým kategoriím, do konkrétního města, regionu nebo jejich části. To je vhodné u těch produktů nebo služeb, kde je třeba opravdu konkrétně cílit zákazníka. Nutno dodat, že určení skupiny koncového zákazníka je klíčové v každém případě. Efektní telemarketing a spolupráce se společností Axxel vám přinese výrazné zvýšení prodeje. Call centrum umí oslovit i ty zájemce, na které vaše konkurence zapomíná.