Jak udělat průzkum trhu

Pokud se snažíte získat pro své služby či produkty nové klienty, je dobré si udělat průzkum trhu. Pro shromažďování informací o potenciálních zákaznících lze využít mnoho informačních zdrojů a technik. Častou technikou je sběr dat pomocí primárního a sekundárního výzkumu trhu.

HelpDesk - vybudujte kvalitní zákaznickou podporu

HelpDesk je forma zákaznické podpory. Vybudování kvalitní zákaznické podpory tkví v dobré organizaci jednotlivých incidentů. Je třeba vše zaznamenávat a vyvíjet tak, aby byl klient spokojený.

Cesta ke spokojenému zákazníkovi - pasivní telemarketing

Telemarketing je v dnešní době jeden z nejefektivnějších marketingových nástrojů pro možnou komunikaci se zákazníky. Pomocí něj lze získat nové zákazníky, oslovit ty stávající, poznávat jejich chování i potřeby a současně zjišťovat potenciál svých produktů a služeb na trhu.

Jak fungují pravidla náhradního plnění

Náhradní plnění (NP) označuje možnost, jak se firmy s více než 25 zaměstnanci mohou podílet na zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením), a to v povinném podílu 4 % k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.